1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika plastické chirurgie
31.05.2009

Historie plastické chirurgie v České republice

 

                             

 

Zakladatelem plastické chirurgie u nás byl akademik František Burian. Vynikající vědec, skvělý chirurg obdařený nebývalou zručností a invencí, které mu umožnili stát se plastickým chirurgem světového formátu. Své první větší zkušenosti získal v období I. světové války, kdy zřídil stanici plastické chirurgie  v Temešváru, kterou po skončení války převedl do divizní nemocnice na Hradčanech. V prvních poválečných letech tato stanice sloužila hlavně k řešení těžkých poúrazových stavů z období I. světové války. Po jejím přechodním přemístění do Jedličkova ústavu v Praze na Pankráci nachází pracoviště od roku 1937 své definitivní sídlo ve státní nemocnici na Královských Vinohradech, kde se stalo základem ústavu a později i kliniky plastické chirurgie. S vytvořením oddělení pro léčbu popálenin v Praze se okruh poskytované léčebně preventivní péče rozšířil na léčení nemocných  se zevními vrozenými vadami obličeje, genitálu, končetin a trupu, s nádorovým onemocněním kůže, popáleninami, ztrátovými poraněními, poúrazovými stavy a s vadami kosmetickými.

 

 prof. BurianBurian na sále

   prof. MUDr. František Burian                                            prof. Burian na operačním sále

 

Také v ostatních městech tehdejšího Československa vznikají nová pracoviště plastické chirurgie. V roce 1948 to byl ústav a později i klinika plastické chirurgie v Brně, o rok později klinika plastické chirurgie v Bratislavě. I v dalších městech jsou zřizovány při fakultních krajských i okresních nemocnicích postupně nová pracoviště plastické chirurgie, stejně jako specializovaná pracoviště pro léčení popálených v Ostravě, Košicích a Brně.

 

Akademik Burian vychoval celou plejádu vynikajících plastických chirurgů, kteří byli důstojnými pokračovateli jeho záslužné práce. Z nich lze jmenovat profesora Václava Karfíka, 1. přednostu brněnské kliniky a později 2. přednostu pražské kliniky plastické chirurgie, který se zasloužil o rozvoj chirurgie ruky, chirurgie poraněného obličeje,  i dalších problematik. K žákům profesora Buriana patřila i profesorka Helena Pešková, další s přednostů pražské kliniky, skvělá operatérka, oddaná zcela své profesi. Po profesorce Peškové převzal vedení kliniky profesor Miroslav Fára, také Burianův žák. Ten zasvětil celý svůj život především problematice obličejových rozštěpů a jeho práci se dostalo i velkého mezinárodního uznání. Z dalších žáků profesora Buriana je třeba jmenovat profesorku Radanu Königovou, 1. přednostku Kliniky popáleninové medicíny v Praze, dále profesora Demjéna, 1. přednostu Kliniky plastické chirurgie v Bratislavě, primáře Hasmana, profesora Kubáčka, profesora Bařinku, primáře Fahouna a primáře Česaného.

 

Zásluhou profesora Arnolda Jiráska, tehdejšího prezidenta lékařské komory, s velkým přispěním doktora Buriana, byla u nás v roce 1932 plastická chirurgie jako první na světě uznána samostatným oborem a jako taková i přednášena studentům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

V České republice v současné době je pět univerzitních klinik plastické chirurgie s výukou posluchačů lékařských fakult – tři pražské a dvě brněnské.

 

  • Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FN Královské Vinohrady;

  • Klinika plastické a estetické chirurgie Masarykovy univerzity v Brně;

  • Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a FN na Bulovce, která je současně i sídlem Subkatedry plastické chirurgie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ);

  • Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Masarykovy univerzity v Brně;

  • Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze.

 

Plastická chirurgie je atestačním oborem od roku 1966. V minulosti byla nástavbovým oborem, to znamená, že podmínkou pro zařazení do specializační přípravy v plastické chirurgie bylo složení atestace s chirurgie I. stupně. Po vstupu do Evropské unie se plastická chirurgie stala tzv. základním oborem s jednostupňovou atestací. Subkatedra plastické chirurgie ILF (později IPVZ) v Praze, která je zodpovědná za specializační přípravu v oboru, byla zřízena v roce 1987.

počet zobrazení: 9722 poslední aktualizace: 31.05.2009
Hodnocení: (hodnotili 4 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.