1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika plastické chirurgie
08.02.2013

Vítejte na stránkách Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce je 2. největším lůžkovým oddělením plastické chirurgie v Čechách. V roce 2005 bylo při našem pracovišti zřízeno „Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu“- jediné tohoto druhu v ČR.  


 

Hlavní náplní činnosti naší kliniky je operativa vrozených a získaných deformit prsu, ruky, obličeje a ostatních měkkých tkání, léčba popálenin, operace recidivujících hernií břišní stěny, plánované mikrochirurgické operační výkony, operativa nádorů kůže a podkoží, kosmetické výkony, operační léčba transsexualismu.


Více o klinické práci na našem pracovišti najdete na stránkách Nemocnice Bulovka