1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Klinika plastické chirurgie
15.06.2023

Vítejte na stránkách Kliniky plastické chirurgie

Klinika plastické chirurgie
1. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
a Fakultní nemocnice Bulovka

Klinika plastické chirurgie 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka je 2. největším lůžkovým oddělením plastické chirurgie v Čechách. V roce 2005 bylo při našem pracovišti zřízeno „Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu“- jediné tohoto druhu v ČR.  

Hlavní náplní činnosti naší kliniky je operativa vrozených a získaných deformit prsu, ruky, obličeje a ostatních měkkých tkání, léčba popálenin, operace recidivujících hernií břišní stěny, plánované mikrochirurgické operační výkony, operativa nádorů kůže a podkoží, kosmetické výkony, operační léčba transsexualismu.

Více o klinické práci na našem pracovišti najdete na stránkách Nemocnice Bulovka